Aktualne oferty pracy

Specjalista ds. kadr
Cały etatZielona Górakontakt: rekrutacja@nordis.com.pl
telefon: 68 45 12 276
Twoje obowiązki:

-zarządzanie procesem zatrudnienia i zwolnienia pracowników
-prowadzenie akt osobowych
-sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS /ZUA, ZWUA, ZCNA,ZSWA/
-sporządzanie sprawozdań do GUS
-prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich
-kompletowanie wniosków emerytalnych, rentowych, rehabilitacyjnych
-współpraca z agencjami pracy tymczasowej w zakresie zatrudnienia pracowników tymczasowych
-współpraca z instytucjami zewnętrznymi /ZUS, Urząd Skarbowy itd./

Czytaj więcej
Samodzielna Księgowa/Samodzielny Księgowy
Cały etatZielona Górakontakt: rekrutacja@nordis.com.pl
telefon: 68 45 12 276
Twoje obowiązki:

-sporządzanie deklaracji VAT,
-naliczanie amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych,
-dekretowanie i wprowadzanie wyciągów bankowych, faktur zakupowych (kosztowych i magazynowych) oraz innych dokumentów księgowych,
-weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
- prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej,
-prawidłowa klasyfikacja zdarzeń księgowych pod względem podatkowym,
-współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, NBP),
-sprawdzanie i kontrolowanie rozrachunków firmy

Czytaj więcej
Główny Księgowy
Cały etatZielona Górakontakt: rekrutacja@nordis.com.pl
telefon: 68 45 12 276
Twoje obowiązki:

• Pełna obsługa ksiąg rachunkowych / nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,
• Kontrola prawidłowości operacji księgowych i finansowych oraz nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów,
• Zarządzanie i koordynacja pracą w Dziale Księgowości,
• Sporządzanie sprawozdań finansowych miesięcznych i rocznych w tym konsolidacja oraz nadzór nad składaniem sprawozdań finansowych do NBP i GUS,
• Sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT),
• Reprezentowanie firmy w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi.

Czytaj więcej
Specjalista księgowa (y) ds. podatku VAT
Cały etatZielona Górakontakt: rekrutacja@nordis.com.pl
telefon: 68 45 12 276
Twoje obowiązki:

-przygotowywanie miesięcznych deklaracji i korekt VAT,
- kontrola procedur w zakresie dostarczania danych i księgowań w zakresie podatku VAT,
-rozliczanie i uzgadnianie sald na kontach dotyczących podatku VAT,
-kontrola prawidłowości ujęcia transakcji w rejestrach VAT,
-kontrola należności i zobowiązań z tytułu VAT

Czytaj więcej
MAGAZYNIER – PRACOWNIK MAGAZYNU
Cały etatZłotnikikontakt: rekrutacja@nordis.com.pl
NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o.
Magazyn w Złotnikach
Ul. Obornicka 2a
62-002 Suchy Las
tel. 605 552 560
Twoje obowiązki:

Załadunek i rozładunek towaru
Praca w chłodni /mikroklimat zimny, temperatury dodatnie i ujemne /
Dbałość o czystość na magazynie
Dbałość o prawidłowy obieg dokumentów magazynowych

Czytaj więcej
Technik utrzymania ruchu – Elektryk utrzymania ruchu
Cały etatZielona Górakontakt: rekrutacja@nordis.com.pl
telefon: 68 451 22 76
Twoje obowiązki:

• Utrzymanie ciągłości ruchu wszystkich urządzeń oraz linii technologicznych od strony zasilania energetycznego, sterowania i automatyki
• Wykonywanie napraw urządzeń od strony zasilania energetycznego, sterowania oraz automatyki
• Usuwanie awarii
• Współpraca z innymi działami w celu utrzymania płynności produkcji

Czytaj więcej
Staramy się odpowiadać na potrzeby naszych aktualnych oraz przyszłych pracowników, cały czas uczymy się, co jest dla nich ważne i cenne.

Jesteśmy otwarci na indywidualne potrzeby naszych pracowników, troszczymy się o dobrą atmosferę i przyjacielskie relacje.

Dzięki temu wiemy, że tworzymy zespół złożony z najlepszych specjalistów w naszej branży.

@lodyNordis

do góry