trade@nordis.com.pl, office@nordis.com.pl tel. 68 324 26 91
Lody Warzywa i owoce Dania gotowe Linia Kids

Facebook

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook na podstawie Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. RODO.

 

WSPÓŁADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST
„NORDIS” CHŁODNIE POLSKIE SP. Z O.O.

Dane kontaktowe

ul. Zimna 1 A (65-707) Zielona Góra

NIP: 9291377960, KRS: 0000132224; REGON: 970641239

ADMINISTRATOR WYZNACZYŁ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych

Urszula Giercarz

e-mail: iodo@nordis.com.pl

 

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prowadzonym fanpage’m.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

 • ZGODY  w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO).
 • WYMOGÓW ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • UZASADNIONY INTERES: w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tzn. prowadzeniu fanpage pod nazwą Nordis Chłodnie Polskie na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości).

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

Kto jest odbiorcą Państwa danych?

 • Upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 • Inni Użytkownicy portalu Facebook (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez  Użytkowników są jawne).
 • Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dostępnych pod adresem  https://www.facebook.com/about/privacy.

Dobrowolność podania danych osobowych

 • Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

 

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych

 • Dostępu do danych osobowych; sprostowania  danych osobowych; usunięcia  danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe Informacje

 • Dodatkowo Nordis Chłodnie Polskie sp. z o.o.  wskazuje, że wraz z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook Ireland”)  pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem:

 https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data